Netwerk

Geloven in Samenleven werkt aan een netwerk van mensen die ervaring hebben met de plaatselijke samenwerking tussen moskeeën, kerken en synagogen. Je bent ook van harte welkom als je interesse hebt in die samenwerking.

Samenwerking is een kwestie van vallen en opstaan, teleurstelling en verwachting. Het delen van ervaringen is ook een manier om te leren van die ervaringen. Het eerste doel is om samen meer bij te dragen aan de kwaliteit van de buurt, de stad of het dorp. Het tweede doel is om elkaar te helpen om als moskee, kerk of synagoge de eigen taken veilig en goed te kunnen uitvoeren.

Geloven in Samenleven wil het bestaande netwerk uitbreiden en verbeteren. Je kunt meedoen door je op te geven voor de nieuwsbrief of je ervaringen en vragen te delen. Je kunt ook een beroep doen op onze sprekerspool en op onze regionale contactpersonen.

Best practices
Het is al een goed begin als je elkaar weet te vinden als het spannend wordt. Dus wissel namen en telefoonnummers uit. Het gaat al iets verder een keer een kennismaking organiseert, bijvoorbeeld van geestelijk leiders (pastor, imam, rabbijn, priester) of van bestuurders. Dat je dan ook grote en kleine verschillen ontdekt, is niet erg. Maar stel een oordeel voorlopig uit. Blijf nieuwsgierig. Tenslotte kun je ook proberen om samen iets te ondernemen, bijvoorbeeld samenwerken tegen de verloedering van de buurt, tegen de verarming of eenzaamheid, voor meer groen of voor een goed jongerenbeleid. Geloven in Samenleven heeft best practices op een rijtje gezet.

• Bekijk de best practices

Deel je eigen ervaringen met info@geloveninsamenleven.nl

Sprekerspool
Zoek je een spreker? Geloven in Samenleven heeft deskundigen die graag hun kennis delen met plaatselijke initiatieven. De sprekers kunnen binnen hun vakgebied wat meer vertellen over de islam, het christendom of het jodendom en over de verschillende ideeën, rituelen en stromingen en over hun geschiedenis.

Contactpersonen
De regionale contactpersonen van Geloven in Samenleven adviseren en begeleiden moskeeën, kerken en synagogen om onderling samen te werken. Geloven in Samenleven heeft contactpersonen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. We zoeken nieuwe mensen in de andere provincies. Interesse? Neem contact op.

Contactpersonen werken meestal in tweetallen (moslim en christen). Ze zijn de regionale ambassadeurs van GIS. Ze stimuleren de samenwerking op plaatselijk niveau. Ze bieden praktische ondersteuning. Contactpersonen krijgen een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersvergoeding.

Samenwerking
Het werk van Geloven in Samenleven krijgt morele en financiële steun van:
• Gemeente Enschede;
• Gemeente Gouda;
• Islamitische Stichting Nederland – Hollanda Diyanet Vakfi;
• Konferentie Nederlandse Religieuzen (Projecten in Nederland);
• Ministerie van Justitie en Veiligheid;
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
• Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims;
• het Contactorgaan Moslims en Overheid;
• het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap;
• het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom;
• de Raad van Kerken in Nederland;
• Pardes;
• Protestantse Kerk in Nederland (Kerk in Actie en Kerk en Wereld);
• Provincie Friesland;
• Unie van Marokkaanse Moskee Organisaties Nederland.

Advertentie