Geloven in Samenleven

‘Verschillen verbinden en opkomen voor elkaar!’ Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Je hebt kennis nodig: kennis over de ander, kennis over de omgeving en kennis over jezelf. Minstens zo belangrijk is om gewoon aan de slag te gaan. Je doet dan hele praktische ervaringen op. Daar kun je van leren, daar bouw je praktische wijsheid op.

Geloven in Samenleven kan daarbij helpen met:
● een platform om praktische ervaringen uit te wisselen.
● kennis, trainingen en begeleiding.

Ons uitgangspunt is dat mensen het goede bij elkaar kunnen versterken.

Over ons
Geloven in Samenleven is een initiatief van het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims. In dit overleg werken de volgende organisaties samen: het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Raad van Kerken in Nederland en het Contactorgaan Moslims en Overheid.

Daarmee is Geloven in Samenleven verbonden met talloze synagogen, kerken en moskeeën. Bij Geloven in Samenleven gaat het om de plaatselijke samenwerking rond actuele maatschappelijke vragen, praktisch en concreet.

Wat doet Geloven in Samenleven?
Regionale contactpersonen van Geloven in Samenleven adviseren en begeleiden moskeeën, kerken en synagogen om onderling samen te werken. Deskundigen van Geloven in Samenleven delen hun kennis met plaatselijke initiatieven.

Trainingen voor mensen die plaatselijk willen optreden als bruggenbouwers
Jaarlijks werkbijeenkomsten voor mensen die interesse hebben in de praktische samenwerking tussen moskeeën, kerken, synagogen en andere religieuze of levensbeschouwelijke verbanden. Centraal staat het delen van kennis en ervaring en het samen leren.

Geloven in Samenleven? Gewoon doen!
Het is al een goed begin als je elkaar weet te vinden als het spannend wordt. Dus wissel namen en telefoonnummers uit. Ga nog iets verder en organiseer een keer een kennismaking, bijvoorbeeld van geestelijk leiders (pastor, imam, rabbijn, priester) of van bestuurders van moskeeën en kerken. Dat je dan ook grote en kleine verschillen ontdekt, is niet erg. Maar stel je oordeel uit. Blijf nieuwsgierig. Tenslotte kun je ook proberen om samen iets te ondernemen, bijvoorbeeld samenwerken tegen de verloedering van de buurt, tegen de verarming of eenzaamheid, voor meer groen of voor een goed jongerenbeleid.

Geloven in Samenleven heeft een aantal voorbeelden op een rijtje gezet.
Mail voor meer info info@geloveninsamenleven.nl

Advertentie