Groene moskeeën en kerken

Begin 2021 is de website Groene Moskeeën geopend. De initiatiefnemers zijn de Islamitische Stichting Nederland (Diyanet), Kerk in Actie en Tear. Daarmee is de website zelf al een prachtig voorbeeld van interreligieuze samenwerking. Wie even verder zoekt zal ook ontdekken dat deze nieuwe website enige gelijkenis vertoont met die van Groene Kerken. De tijd is blijkbaar nog niet rijp voor één website, maar dit is wel een mooi begin.

Het streven naar groene moskeeën en groene kerken is een goed voorbeeld van praktisch geloven. We kunnen wel pleiten voor een goed Nederlands klimaatbeleid of voor sterke internationale klimaatafspraken, maar dat kan niet zonder een kritische blik op de ecologische voetafdruk van het eigen huishouden, de moskee of de kerk. Het is een kwestie van ‘practice what you preach’. Beide website reiken nuttige tips aan voor wie wil.

De organisatie Initiatives of Change NL heeft het thema ‘geloven in groen’ opgepakt. Het leidde tot een unieke samenwerking tussen kerken, moskeeën en tempels in Den Haag. Een twintigtal gebedshuizen kwam letterlijk bij elkaar over de drempel. De deelnemers vertelden waarom ze hadden gekozen voor een duurzame energiehuishouding. De gemeente Den Haag zorgde voor analyses van de energiehuishouding van de gebedshuizen. Gedurende twee jaar wisselden de gebedshuizen allerlei ervaringen en tips uit: isolatie, subsidies, groene energie, verwarmingsinstallaties, afval, tuinen etc. Een prachtig en inspirerend voorbeeld van interreligieuze samenwerking en van samenwerking tussen overheid en religieuze instituties.

Voldoende ideeën om aan de slag te gaan in de eigen plaats, moskee of kerk!

Advertentie